De KeelmanHet natuurgebied “de Keelman” ligt langs de “Molenbeek” waardoor er een mooi smal valleibos wordt gevormd. De Molenbeek ontspringt in Kerksken en stroomt door Haaltert en mondt uiteindelijk uit in de Dender.Toegankelijkheid


Dit natuurgebied is niet toegankelijk


Beschrijving van het natuurgebied


Het natuurgebied is opgebouwd uit gevarieerde graslanden met kwelwaterzones.


Dieren en planten


Op het meest soortenrijk grasland zijn niet minder dan 192 plantensoorten geïnventariseerd.

Brede orchis en herfsttijloos komen hier voor. Verder zorgen veenwortel, kale jonker, grote ratelaar, watermunt, bosbies, echte koekoeksbloem, tweerijige zegge en gevleugeld hertshooi ervoor dat dit een typisch dottergrasland is.


Natuurbeheer


De vegetatie blijft vrij open omdat er jaarlijks gemaaid wordt eind juli-begin augustus.

Als er niet meer gemaaid zou worden, zouden er struiken komen en zou het grasland geleidelijk aan bos worden en zouden de bijzondere planten verdwijnen.

Door het maaibeheer is het aantal brede orchissen toegenomen.

Het aanplanten van hagen en houtkanten in de Keelman gebeurt uitsluitend met autochtoon plantmateriaal.

De bestaande poel werd ook uitgebreid.